Les mer om sexolog Gro Isachsen Sexolog
Gro Isachsen


Bekkenbunnstrener


 
Til forsiden
 
Bestill
 
Om VagiFlex
VagiFlex bekkenbunnstrener
Vaginalt TreningsProgram
Historien bak VagiFlex
Treningsdagbok
 
Sammenligning av trenere og treningsmetoder
 
Bekkenbunnsmusklene
Trening av musklene
• For et bedre seksualliv
• For en trangere skjede
• Mot smerter i underlivet
• Før en fødsel
• Etter en fødsel
• Ved økt alder og overvekt
• Ved overfylt blære
• Mot urinlekkasje
 
Tips en bekjent
 
Du handler enkelt og sikkert med:
PayPal
Historien bak VagiFlex
Fra ide til ferdig produkt.

Gro Isachsen har så lenge hun har arbeidet som sexolog vært svært opptatt av at kvinner må trene musklene i bekkenbunnen for å oppnå et godt seksualliv. Hun har gang på gang skrevet om fordelen med bekkenbunnstrening med knipeøvelser i sine spalter om sex og samliv i avisa Dagbladet, ukebladet Vi Menn og som faglig ansvarlig for forumet seksualitet på helsenettstedet Doktor Online, og i utallige intervjuer i ulike media.

I sin bok «Mer lyst!» fra 2010 skriver Gro inngående om nødvendigheten av å trene bekkenbunnsmusklene, og hvordan de best kan trenes.

Forsker på seksuell lyst hos kvinner
I 2002 startet Gro Isachsen forskningsprosjektet «Seksuell lyst hos kvinner». I undersøkelsen har hun sett nærmere på hvilken betydning kulturell og sosial bakgrunn, seksuell erfaring, bekkenbunns-muskulatur (pc-muskulatur), fødsel og sykdomshistorikk har for kvinners evne til å oppleve seksuell lyst og tilfredstillelse. Fram til 2009 dybdeintervjuet hun 815 kvinner og cirka 300 menn. Undersøkelsen er en del av hennes arbeid med en doktorgrad.

Ved å intervjue kvinner og måle styrken i bekkenbunnsmusklene med elektromyografi (EMG) (elektronisk måling) ble hun raskt klar over at svært få kvinner regelmessig trener bekkenbunnen, og at mange kvinner som trodde de trente disse musklene egentlig trente feil. Hele 58 prosent av kvinnene i undersøkelsen som hadde lyst- og orgasmeproblemer hadde svak bekkenbunn, og flere av disse opplevde urinlekkasje (inkontinens). Mange med svak bekkenbunn hadde av flere ulike årsker også plager med smerter i underlivet.

De fleste av kvinnene i undersøkelsen ønsket en mer effektiv måte å trene bekkenbunnsmusklene på, hvor det ikke var tvil om treningen ble gjort riktig.

Skandinavia ligger etter
Med bakgrunn i dette begynte Gro Isachsen å gå gjennom nyere forskning om bekkenbunnstrening, og hva som fantes på verdensmarkedet av bekkenbunnstrenere. Det viste seg at Norge, resten av Skandinavia og mange andre land fortsatt brukte kuler, vekter og stav i tillegg til knipeøvelser, mens land som USA, Australia og Østerike hadde i 2004 utviklet og tatt i bruk nye og mer effektive trenere.

Fleksibel og konstant knipemotstand

De nyeste bekkenbunnstrenerne gir alle fleksibel og konstant knipemotstand ved stramming (flexing) av musklene, og flere er også tilpasset den enkelte brukers muskelstyrke. Prinsippet med fleksibel og konstant knipemotstand for trening av bekkenbunnsmusklene med trener i skjeden er godkjent av US Food and Drug Administration (FDA).

Etter å ha testet ulike trenere, uten å finne den optimale, valgte Gro å se nærmere på muligheten av å utvikle en ny type trener ut fra egne spesifikasjoner. Hun fikk samtidig tilbud om salg i Skandinavia av et meget lovende amerikansk produkt, men hun takket nei da treneren ikke oppfylte alle krav hun hadde satt til en bekkenbunnstrener.

Dr. Arnold Kegels bekkenbunnstrener
Spesifikasjonene Isachsen til slutt kom fram til er blant annet basert på den amerikanske forskeren og gynekologen Arnold Kegels forskning, og hans utvikling av knipeøvelsene og en bekkenbunnstrener med fleksibel og konstant knipemotstand. Moderne bekkenbunnstrenere er nå basert på denne treningsmetoden, hvor knipeøvelsene gjøres med en fleksibel trener i skjeden.

Instrumentet til Kegel besto av en avlang gummiballong festet til en holder. Gummiballongen plasseres i skjeden og pumpes opp via en pumpe som er koblet til ballongen med en slange. Ved å tilpasse mengden luft i ballongen kan den fleksible og konstante knipemotstanden tilpasses brukerens muskelstyrke. En måler av lufttrykk (manometer) ble koblet til ballongen for å måle trykket etter som kvinnen knep musklene eller slappet av. På denne måten kunne en måle styrken i musklene, og om treningen ble gjort riktig.

På grunn av sin mulighet til å måle styrken i bekkenbunnsmusklene har dette treningsinstrumentet noe misvisende fått navnet perineometer (vaginalt manometer).

          Hver pakke innholder to VagiFlex skjedetrenere med ulik styrke, og en Målestav for å måle styrke og sjekke om treningen gjøres riktig – pakket i en nøytral velourpose. Med hver pakke leveres Vaginalt TreningsProgram for bruk i treningen.
 
Dr. Arnold Kegels perineometer


Faktum er at dette instrumentet allerede for 60 år siden tok i bruk fleksibel og konstant knipemotstand, og Kegel oppnådde å behandle inkontinens hos 93 prosent av pasientene som fikk behandlingen.

Den spesielle treneren og behandlingsmetoden, som ble utført av kvinnen selv med knipeøvelser under instruksjon av helsepersonell, ble for dyr til at den ble innført som behandlingsmetode i USA. I stedet ble Kegels knipeøvelser raskt tatt i bruk som eneste treningsmetode, og ble etter hvert vanlig verden over under navnet «Kegels».

Kegel selv anbefalte aldri knipeøvelser alene som treningsmetode, men mente de skulle være et supplement til knipeøvelser med fleksibel og konstant motstand tilpasset brukerens muskelstyrke, som er den treningsmetoden som styrker musklene. Knipeøvelser mente han alle kvinner jevlig burde gjøre for å ha kontroll med musklene og holde de i aktivitet.

Mange ulike trenere på markedet
Etter at Kegel utviklet knipeøvelsene har produsenter og forhandlere innen helseprodukter og erotiske artikler markedsført ulike hjelpemidler som vekter, kuler og staver til bruk sammen med knipeøvelser. Ingen av disse produktene har fleksibel og konstant dynamisk knipemotstand, men er basert på statisk trening hvor musklene ikke møter fleksibel motstand mens de strammes.

Nyere forskning av blant andre Kari Bø, professor i treningsvitenskap og fysioterapeut ved Norges Idrettshøyskole, har vist at kuler, vekter og stav har liten, om noen, effekt på bekkenbunnsmuskulaturen.

Kravspesifikasjoner til en ny bekkenbunnstrener

Isachsens nye trener skulle oppfylle kravene til FDAs godkjenning av metoden med fleksible bekkenbunnstrenere med konstant knipemotstand for bruk i skjeden. Metoden er godkjent for å; forebygge og behandle stressrelatert urininkontinens, gjenopprette styrke og en stram skjede etter en fødsel, reversere aldersrelatert svakhet i skjeden og forbedre kvinners seksuelle sensitivitet og respons.

I tilleg skulle treneren ha følgende egenskaper:
• Brukeren skal se og kjenne om treningen gjøres riktig
• Måle styrken i bekkenbunnen (biofeedback)
• Trenerens knipestyrke skal være tilpasset brukerens muskelstyrke
• Skal være enkel å føre inn i skjeden
• Skal ikke inneholde giftige materialer eller materialer som kan gi allergi
• Det skal være mulig å trene når og hvor en vil
• Treneren skal være diskre i bruk
• Den skal være behagelig å bruke
• Være enkel å gjøre ren
• Det skal være mulig for brukeren selv å sterilisere treneren ved behov
• Treneren skal ikke være tilkoblet ledning, slange, pumpe eller monitor

Nye materialer, nye muligheter
På grunn av egenskapene til moderne materialer som elastomer (blant annet silikon), er det i dag mulig å produsere rimelige og effektive bekkenbunnstrenere etter Kegels opprinnelige treningsmetode med fleksibel og konstant knipemotstand. Trenere som er enkle i bruk, og som for de fleste ikke vil kreve instruksjon fra helsepersonell.

VagiFlex
Sammen med designer startet Gro Isachsen i 2006 utviklingen av VagiFlex bekkenbunnstrener. Etter mye prøving og feiling med form, materialer og produksjonsprosess, var den første prototypen klar i 2008, mens en fullt funksjonell prototype var klar i 2009. Etter flere tester og endringer ble det satt i gang en prøveproduksjon. VagiFlex ble så testet av 132 kvinner, både klienter ved Klinikk Sexologen og andre. Av disse fullførte 121 treningen.

VagiFlex bekkenbunnstrenere er støpt i ett stykke, og består kun av godkjent silikon med ulik hardhetsgrad. De omfattende brukertestene bidro også til bedre tilpasning av knipestyrken – hardheten til silikonen, for hver bekkenbunnstrener.

Resultatene fra brukertestene var så positive at det ble bestemt å starte produksjon i 2010.

VagiFlex bekkenbunnstrenere leveres i fire ulike knipestyrker med to i hver pakke – to for de med svake og to for de med godt trente bekkenbunnsmuskler.

VagiFlex startpakke
 
Hver pakke innholder to VagiFlex skjedetrenere med ulik knipestyrke,
og en Målestav for å måle styrke og sjekke om treningen gjøres riktig.


Samtidig med utviklingen av bekkenbunnstreneren utviklet Gro Isachsen treningsprogrammet Vaginalt TreningsProgram for bruk sammen med VagiFlex bekkenbunnstrenere.

VagiFlex ble lansert for salg på Internett i 2010, og produseres i Norge.

 


© 2010 VagiFlex - Sexolog Gro Isachsen - Klinikk Sexologen
Personvern og betingelser for bruk